Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování 2007 – 1. místo

2007
Ocenění