Česká rada pro šetrné budovy

2024
Členství
CZGBC sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky.
Foto

Česká rada pro šetrné budovy / Czech Green Building Council (CZGBC) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. 

Jako řádný člen CZGBC se zavazujeme aktivně podporovat a dodržovat vizi udržitelného stavebnictví, která lidem poskytne vysokou kvalitu života v rámci možností naší planety a proto se pravidelně účastníme přednášek a konferencí.

V České republice působí rada od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. vize nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít v celém jejich životním cyklu nulovou zátěž pro životní prostředí.

Foto
Foto
Foto