kancelářské budovy projekty všechnyČeský statistický úřad

2005

Architektonické a zejména hmotové řešení administrativní budovy Českého statistického úřadu bylo dáno původním projektem pro ÚR zpracovaným ateliérem Loxia. Budova je rozčleněna na tři křídla, z toho křídlo A má 11 nadzemních podlaží kancelářských a poslední technické podlaží. Příčné křídlo B má 7 nadzemních podlaží a technické podlaží a severní křídlo C má 3 nadzemní podlaží. Křídlo A je řešeno jako provozní pětitrakt se středním technickým a komunikačním jádrem s výtahy a dvěmi únikovými schodišti. Toto křídlo je na severní straně rozšířeno lomením fasády v tupém úhlu. Druhé komunikační jádro je v uzlovém bodě křídel B a C. Křídlo B tak je pouze dvoutraktové a křídlo C je řešeno variabilně dle provozních dispozic. Pro provozní řešení byl zvolen dispoziční trakt 2.75 m na fasádě a 6 m hloubka kancelářského traktu (konstrukčně pak 5,5 m x 6 m) . Takto vymezený prostor 2,75 x 6m je základní modul pro pracoviště 2 osob nebo jako kancelář pro vedoucího pracovníka