novinky obytné soubory projekty


fragment

Fragment

08/12/2022

Stavba Fragment se 140 nájemními bytovými jednotkami, s obchodními prostory o ploše větší než 2 300 m2 a podzemními garážemi pro bez mála 120 aut, byla pro Casuu výzvou z mnoha pohledů.

Konstrukční řešení visutých mostových částí bylo nutné náročně koordinovat s technickými rozvody i požadavky architekta na vzhled fasády. Zde byly na milimetry přesně navrženy trasy rozvodů v kombinaci s atypickými zásahy do železobetonových konstrukcí, tak abychom dosáhly minimálního odstupu od konstrukce.

Vzhledem k poloze budovy v blízkosti tubusu metra a ochrany uživatel domu před nežádoucími vibracemi, byla věnována velká péče řešení minimalizace tohoto nežádoucího účinku. Vibroizolace jsou umístěny na trámovém roštu pod stropní deskou podlaží. Tímto řešením došlo k efektivní optimalizaci jejich rozsahu, bez ztráty požadovaného útlumu vibrací.

Pro bytový dům je také unikátní způsob vytápění pomocí třiceti geotermálních vrtů do hloubky až 180 m i zajištění tzv. šedé vody pro splachování a závlahu ze dvou vlastních vrtaných studní. I vlastní topná a zároveň chladící tělesa jsou inovativně umístěny v podhledech. Tyto požadavky investora vyžadovali řešení zkušených specialistů schopných vzájemně sloučit více technologií do jediného fungujícího celku.

S ohledem na komplikovanost stavby a na vysoké nároky na přesnost návrhů, Casua uvítala rozhodnutí investora, nechat projektovou dokumentaci vypracovat v BIM kvalitě. Tedy ve 3D modelu s integrovanými parametry. Taková dokumentace pak usnadňuje proces výstavby a je dále využitelná při správě budovy v jejím životním cyklu. Již v průběhu realizace se toto rozhodnutí ukazuje jako správné a všichni účastníci výstavby s modelem stavby aktivně pracují. Z toho, my z Casuy, máme radost, protože to co je pro nás mnoho let běžnou praxí, našlo své zdárné uplatnění u dalšího stavebníka.

Investor: Trigema
Architektonické studio: Quarta
Umělecké dílo: David Černý

další novinky