interiéry kancelářské budovy projekty všechnyPalác Riesů ze Stallburgu

2002

  1. místo – BEST OF REALITY 2002 (Rekonstruované kanceláře)

 

 

Objekt je tvořen rokokově přestavěným barokním Palácem Riesů za Stallburgu, dvorní dostavbou kancelářské budovy z 20. let 20.stol a patrovou nástavbou paláce z téže doby. Budova je zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Rokokový palác byl očištěn od nevhodných novodobějších zásahů, byla obnovena původní dispozice respektující štukovou výzdobu. Umělecko-řemeslné prvky byly odborně restaurovány. Vznikl tak významný obchodně-administrativní palác s reprezentativními, kancelářskými i obchodními plochami.