Spolek Posluchačů Architektury při FA ČVUT

2024
Partnerství
Věříme, že podpora studentů a jejich rozvoj jsou velmi důležité. Proto jsme dlouhodobým partnerem Spolku Posluchačů Architektury (SPA) a jejich studentské soutěže Olověný Dušan.
Foto

Věříme, že podpora studentů a jejich rozvoj jsou velmi důležité. Proto jsme dlouhodobým partnerem Spolku Posluchačů Architektury (SPA) a jejich studentské soutěže Olověný Dušan. V roce 2024 jsme obnovili výhru pro vítěze v kategorii Architektura, který obdržel placenou 14denní stáž ve Stockholmu. 

Soutěž Olověný Dušan byla založena v roce 1993. Automaticky se jí účastní každý student fakulty, který v zimním semestru odevzdá semestrální ateliérový projekt (výjimku tvoří první ročníky a diplomové práce). Odborné nezávislé poroty (zvlášť pro obor design a pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější ze zpracovaných zadání. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má pedagogům i studentům samotným přinést reflexi. https://www.olovenydusan.cz/

Mezi další aktivity SPA patří pořádání přednášek, diskuzí, workshopů, výstav či exkurzí za zahraniční i domácí architekturou. Každoročně SPA také pořádá Beánii, vítání studentů prvního ročníku. 

SPA se stal neodmyslitelnou součástí nejen FA ČVUT, ale i celé domácí architektonické scény, na níž reprezentuje názory nejmladší generace tvůrců. Historie spolku sahá až do roku 1900, kdy je zmiňován v souvislosti s nejvýznamnějšími představiteli české architektonické moderny P. Janákem a J. Kotěrou. Současný SPA navázal na odkaz původního spolku obnovením činnosti v roce 1993. Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskuzi o architektuře a designu, jejich smyslu a postavení v současném světě. Cílem aktivit SPA je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání v rámci těchto oborů a tím i kvality nové české architektury a designu. SPA také chce bránit práva a zájmy studentů FA ČVUT a vyvíjet činnost v jejich zájmu.

Foto
Foto