Stavba Ústeckého kraje 2004 – 2. místo

2004
Ocenění
Výzkumné a vývojové centrum Hennlich