Stavba Ústeckého kraje 2013 – 2. místo

2013
Ocenění
Výzkumné a vývojové centrum Hennlich