Cena Arnošta Lustiga

2012
Partnerství
Od roku 2013 jsme partnerem ceny oceňující české občany, kteří se zasloužili o rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost.
Foto

Cena Arnošta Lustiga

Prestižní cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně některému z žijících českých občanů, kteří se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

CASUA je partnerem ceny již od roku 2013. Mezi laureáty Ceny Arnošta Lustiga patří pražský biskup mons. Václav Malý, legendární česká hlasatelka Kamila Moučková, válečný veterán a novinář Bedřich Utitz, podnikatel, filantrop a spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora, spisovatel Jiří Stránský, přední česká disidentka a chartistka paní Dana Němcová, Paul Rausnitz, česko-americký podnikatel židovského původu, brigádní generál Karel Řehka, břišní a hrudní chirurg, profesor Pavel Pafko, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a psychiatr a pedagog Cyril Höschl. 

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto