Urbanistický projekt roku 2016 – 1. místo

2016
Ocenění
Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro, Karlovy Vary - lázeňské centrum