Česko-izraelská smíšená obchodní komora

2013
Členství
Jedna z nejdéle fungujících obchodních komor v České republice.
Foto

Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) byla založena v únoru roku 1996 a je jednou z nejdéle fungujících obchodních komor v České republice. Jedná se o neziskovou nevládní organizaci, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty.

V roce 2011 založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora Cenu Arnošta Lustiga, jejímž cílem je celospolečenská podpora hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.

Foto
Foto
Foto
Foto