Foto

Český statistický úřad

2022
Administrativa
Studie
Projekt
Realizace
Jedna z dominant pražských Strašnic. Trojice administrativních objektů s chytrým řešením provozu i energetických úspor.
 • Investor

  Skanska CZ a.s.

 • Adresa

  Na Padesátém 3268/81, Praha 10

 • Architekt

  CASUA

 • Projektant

  CASUA

 • Rok

  2003

 • Foto

  Ondřej Polák

 • Plocha

  25 600 m²

Foto
V roce 2023 prošla budova rekonstrukcí fasády a technologií.

Architektonické a zejména hmotové řešení administrativní budovy Českého statistického úřadu vychází z principu, že se jedná o státní budovu. Důraz by kladen zejména na vstupní část, která je navržena jako “čestný dvůr s vlajkami”.

Jedná se o kompozici tří hlavních hmot ve tvaru písmene „H“ s tím, že dominantu tvoří nejvyšší je jedenácti podlažní budova A se stožárem pro státní vlajku na vrcholu budovy v jejím lomu.

Konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet s deskou se skrytými průvlaky. Fasády objektu jsou vyzdívané a zateplené zavěšeným lehkým obvodovým pláštěm s použitím fasádních desek Cembonit. Dřevěná okna jsou z kvalitního europrofilu a zastínění zajišťuje kombinace hliníkových lamel a prefabrikovaných betonových markýz.

V roce 2023 byl kompletně vyměněn plášť budovy včetně oken tak, aby byly splněna kritéria pro státní dotaci do šetrných budov. Fasáda byla nově navržena s keramickým obkladem, který je kombinován alucobondovými panely a fotovoltaikou. Zároveň byly provozně a dispozičně upraveny některé vnitřní části budovy.

Knihovna pro veřejnost byla upravena pro digitální provoz. Doplněno bylo řešení pro dětskou skupinu, včetně dětského hřiště na střeše prostřední budovy. Dále bylo doplněno ubytovací zařízení pro mimopražské pracovníky Úřadu.

Foto
Foto
Foto
Foto

O projektu:

Hlavním cílem náročné rekonstrukce byla úspora energie.

„Hlavními cíli náročné rekonstrukce byly úspora energie, snížení provozních nákladů a také zlepšení kvality vnitřního prostředí a pracovního komfortu zaměstnanců. Roční úspora 3 297 GJ je podobná roční spotřebě tepla a energie na ohřev vody 80 průměrných domácností. Po dobu 8 let počítáme s celkovou úsporou více než 15 milionů korun na provozu.“
Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu
Do obvodového pláště budovy je nyní přikotveno 6 500 m² tepelné izolace a na líc bezúdržbové fasády bylo namontováno 2 700 m² keramického obkladu a 3 800 m² kompozitních desek. Pod pláštěm se ukrývá 16,5 km nosných profilů a na kotvení se spotřebovalo více než 200 tis. vrutů a nýtů. Do stěn a podhledů bylo vloženo téměř 40km kabelů a nově bylo instalováno 2 780 kusů LED svítidel. Plocha nových oken pak činí 2 598 m².
czso.cz
Celkové náklady dosáhly 254 milionů korun. Projekt renovace ústřední budovy Českého statistického úřadu je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.
czso.cz