Jsme partnerem publikací

1999
Partnerství
Bylo nám ctí podpořit vydání několika publikací věnovaných architektuře a architektonickým osobnostem.
Foto

Jsme partnerem publikací 

Bylo nám ctí podpořit vydání několika publikací věnovaných architektuře a architektonickým osobnostem, jako Jeanu Nouvelovi, Jaromíru Krejcarovi, Otto Rothmayerovi či napsat pár slov o památkách Prahy 10 nebo Osadě Baba. Nejnovější podpořenou knihou je Já, architekt: Martin Kotík.

Jde o publikace zajímavé, přesvědčte se:

Baba. Osada Svazu čs. díla Praha 

Autor Stephan Templ, z němčiny přeložila Jana Tichá

Monografie o vzorové kolonii rodinných domů Baba v Praze-Dejvicích. Osada vznikla z iniciativy Svazu československého díla jako výstava soudobého bydlení v letech 1928-32. Projekt navazoval na obdobné akce, které se uskutečnily ve 20. letech jinde ve střední Evropě (Stuttgart, Vídeň, Wroclaw, Brno). Na výstavbě osady se podíleli přední architekti, stavebníky byly významné osobnosti kulturního, společenského i politického života své doby.

Ladislav Žák stavěl dům pro Karla Heraina, ředitele Uměleckoprůmyslového muzea, Oldřich Starý pro designéra Ladislava Sutnara či grafika Cyrila Boudu, Josef Gočár pro profesora Karlovy univerzity Julia Glücklicha, Josef Fuchs pro ředitele Pražských veletrhů Františka Munka atd. Publikace obsahuje úvodní studii, katalog 34 domů, životopisy architektů, životní data stavebníků, bibliografie a rejstříky.

Jean Nouvel: Být opravdový

Autoři Rostislav Švácha a Soňa Ryndová 

Jedná se o texty z let 1984-1998, které byly podkladem pro výstavu v Galerii Jaroslava Fragnera

Jaromír Krejcar, 1895-1949 / edice Katalogy GJF

Autoři Rostislav Švácha, Antonín Tenzer, Klaus Spechtenhauser, fotograf Jan Malý

Katalog výstavy významného představitele českého architektonického purismu a funkcionalismu. Vydáno v Praze - Galerie Jaroslava Fragnera.

Otto Rothmayer 1892 – 1966 / edice Katalogy GJF

Autoři Petr Krajčí a Soňa Ryndová

Publikace o Otto Rothmayerovi, který byl žákem a spolupracovníkem Slovince Jože Plečnika, je rozdělena do 4 kapitol: 

1) Předletová příprava 1892 - 1921 o dětství a školách, 

2) Nad městem / Pražský hrad 1921 – 1956 o trojici Rothmayer, Plečnik, Janák, o Otto Rothmayerovi na Pražském hradě a materiálových aspektech tvorby na Hradě. 

3) V ústraní 1945 - 1966

4) To, co přetrvá - dokumenty, prameny, literatura se vzpomínkami a soupisem díla 

Čtení o Praze 10: kapitoly o stavebních památkách Vršovic, Strašnic, Vinohrad, Malešic a Záběhlic

Autor Karel Výrut

Publikace přináší přehled nejvýznamnějších nemovitých památek, staveb různého architektonického stylu (od původní lidové architektury po modernu) i společenského určení (obytné domy, vily, zámky, usedlosti, školy, kostely, technické a veřejné budovy). Texty bývalého starosty Prahy 10 Karla Výruta jsou určené spíše pro laickou veřejnost. Obsahují stručnou informaci o architektonickém vývoji a výzdobě objektů, jejich historii, využití i osobnostech s nimi spjatých. Vzhled většiny staveb zachycují historické a soudobé fotografie, příp. plánky a náčrtky. 

II. inventura Tomáše Bíma

Autor František Dvořák a přátelé

Monografie přibližuje dílo malíře, grafika a ilustrátora Tomáše Bíma. Zaměřuje se na jeho tvorbu z 80. a 90. let 20. století. Jeho dílo každého upoutá na první pohled. Je malířem světelných a vzdušných barevných ploch naší moderní civilizace, před nimiž stojí pouze okouzlen a nemedituje. Právě tím se stal jedním z nejlegitimnějších malířů naší doby.

Já, architekt: Martin Kotík 

Autorka Kateřina Černá

Kniha Já, architekt mapuje životní osudy a práci Martina Kotíka, který se v osmdesátých letech minulého století během svého působení v ateliéru Alfa Vladimíra a Věry Machoninových mimo jiné podílel na projektu obchodního domu Kotva a později pražského Jihozápadního Města v ateliéru Ivo Obersteina.

Já, architekt není přísně odborná publikace, ale s lehkostí vedený rozhovor, který přirozeným způsobem dává čtenáři možnost pochopit, jak se architektům žilo a stavělo v různých obdobích, počínaje socialistickým Československem až doposud. Martin Kotík a jeho ateliér Omicron-K mají na kontě nespočet významných staveb na území Prahy, jako je například stadion Slavie. Na pozadí vyprávění se odehrávají také příběhy umělecké rodiny Kotíků v Čechách i v zahraničí.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto