Odborná rada pro BIM

2024
Členství
Odborná rada pro BIM je otevřenou, nestátní neziskovou organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce.
Foto

Odborná rada pro BIM (czBIM) - buildingSMART Czech Republic - je otevřenou, nestátní a neziskovou organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu - od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek a správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budov, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států. Rada byla založena v roce 2011.

Foto
Foto
Foto