Foto

Smíchov City – Jih

2024
Urbanismus a veřejný prostor
Doprava
Projekt
Realizace
Nová městská čtvrť na Smíchově. Multifunkční urbanistický projekt, který přivede nové obyvatele a těm stávajícím ulehčí život.
Ocenění:
Urbanistický projekt roku 2024 - Nominace na titul
Urbanistický projekt roku 2024 - Cena asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 • Investor

  Sekyra Group, a.s.

 • Adresa

  Praha 5 – Smíchov, bývalé nákladové a odstavné nádraží

 • Architekt

  Baumschlager Eberle Architekten GmbH

 • Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.

 • MS plan s.r.o.

 • Projektant

  CASUA

 • AED project, a.s.

 • Rok

  2018-2026

 • Investiční náklady

  350 mil. Kč

 • Plocha

  90 600 m²

Ocenění:
Urbanistický projekt roku 2024 - Nominace na titul
Urbanistický projekt roku 2024 - Cena asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Foto
Na místě, které dosud bránilo průchodu, teď vznikne prostor pro volný pohyb lidí.

Tento významný urbanistický a stavební projekt řeší přeměnu bývalého nákladového nádraží Praha-Smíchov na multifunkční městskou čtvrť. Nespadají do něj samotné budovy – ty se projektují samostatně –, ale krajina, infrastruktura, obslužnost území a jeho začlenění do stávající struktury města. 

Nové území urbanisticky definuje centrální pěší třída, která na místě vznikne: v severojižním směru propojí zástavbu městské části Anděl s nově budovaným terminálem Praha-Smíchov. Tato osa celé území pomyslně rozdělí na dvě části. Kolmo na ni navážou ulice, které budou pokračováním původního uličního systému a vytvoří prostor pro novou zástavbu s vnitrobloky. 

Vzniknou tu i dva nové městské parky: klidová oáza a multifunkční park s herními a sportovními prvky s návazností na plánovanou školu. V celé čtvrti je kladen důraz nejen na dostatek zeleně, ale i na její cílené rozmístění na základě modelových propočtů a také na zapojení vodních prvků. To pomůže předejít tvorbě takzvaných „heat islands“ – oblastí, ve kterých se během letních měsíců drží vysoké teploty. 

Aby bylo území Smíchov City stylově rozmanité, podílí se na něm současně několik architektonických studií. Severní část mezi budoucími bytovými domy řeší společnost MS plan. Jižní část mezi administrativními budovami zastřešuje rakouské studio Baumschlager Eberle Architekten spolu s českými Pavel Hnilička Architects + Planners. 

Vzhledem k lokalitě, rozsahu území i jeho vazbám na okolí byl návrh koordinován s navazujícími projekty, především s terminálem Praha-Smíchov, rekonstrukcí Smíchovského nádraží a stavbou nové školy. Díky této kooperaci nebudou výsledky jednotlivých projektů fungovat izolovaně, ale jako jeden fungující celek. 

Foto
Foto
Foto