Urbanistický projekt roku 2024 - Cena asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

2024
Ocenění
Smíchov City – Jih