Ing. arch.
Veronika
Hájková

Senior Architect
Quality Manager

ČKA 02983

veronika.hajkova@casua.cz
Člen týmuČlen týmu