Soutěž ČKA 2012 – Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon "AMAZONIE"
– Odměna

2012
Ocenění