Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje 2023 – Zvláštní cena ČKAIT

2023
Ocenění
Výzkumné a vývojové centrum Hennlich