Územní plán města Košice 2014 – 2. cena

2014
Ocenění
společně s Petrem Housou a Martinem Drahovským