lidéHaman Oleg

CEO, Principal Architect

Vzdělání
1984 FA ČVUT obor urbanismus a územní plánování (s vyznamenáním), ateliér prof. Krise
Diplomní projekt „Zahradní město Písnice-Cholupice-Točná“

1988-89 UK Pedagogická fakulta postgraduální studia Jaspex (nedokončeno)

Praxe
od 1.7.1990
CASUA konsorcium a posléze spol. s.r.o.
(společně s ing. Alešem Poděbradem)

1.2.-1.7.1990
svobodné povolání

1989-1990
PÚ VHMP Architektonický ateliér 3
ing. arch. Karel Prager

Zahraniční stáže

1983 Zavod za projektovanje Jugoslovenskich železnic
Biro za architekturu
Beograd, Jugoslavia

1990 JOBIN s.a. MESSERLICAD
Loussane, Switzerland

Členství v oborových organizacích
ČKA velká autorizace 00518
SKA hostující architekt 0007
SAR člen
UARK člen
Obec architektů člen
Asociace pro urbanismus a územní plánování člen

Funkce
Obec architektů předseda 2003-2009
EUROPAN CZ prezident od roku 2014
IAAM profesor od roku 2011

Vybrané urbanistické soutěže
1984 Prostějov- východ
2.cena společně s Petrem Starčevičem

1986 Mezinárodní soutěž pod záštitou UIA
Novi Beograd zlepšení urbanistické struktury
2. cena – člen týmu vedeného Tomášem Havrdou

1988 Ostrava Karolina
společně se Zdenkem Žilkou a Zbyškem Stýblem

1999 II.etapa pěší zóny Hradec Králové
1.cena, vedoucí kolektivu
realizace 2001

2012 Územní plán města Hradce Králové
1.odměna společně s Pavlem Tušlem a Tomášem Havrdou

2014 Územní plán města Košice
2.cena společně s Petrem Housou a Martinem Drahovským

Vybrané urbanistické práce
2007 Zásady umisťování výškových staveb na území Hlavního města Prahy a ochrana památek UNESCO
UNESCO schválilo v roce 2008 na svém zasedání
v Quebecku jako přiklad hodný následování

2009 Příběhy řeky – Rohanský ostrov
Oceněno Asociaci pro urbanismus a územní plánování
Urbanistický projekt AAÚP roku 2009

2010 Zkoumání vizuálního dopadu otáčivého hlediště divadla v zahradě zámku Český Krumlov
na památku UNESCO

2013 Územní plán města Ústi nad Labem
Koncept, Návrh, Čistopis, Schváleni zastupitelstvem
Společně s Petrem Vávrou a Petrem Housou

2015 Prostorová regulace centrální historické části Karlových Varů
Oceněno cenou Stavba roku 2016 – urbanistický projekt

2015 Inspirace Jeruzalémem při založení Nového Města Pražského
Přednáška na Česko-Izraelské smíšené obchodní komoře

oleg.haman@casua.cz
+420 296 331 009

další spolupracovníci